Gelijke kansen voor elk talent

ROTTERDAM – Gelijke kansen voor alle Rotterdamse kinderen. Dat hebben gemeente Rotterdam en het Rotterdamse onderwijs vorig jaar samen als doel gesteld met het onderwijsbeleid. Wat is er sinds de introductie van dit beleid, allemaal gebeurd?

Allereerst zijn er positieve ontwikkelingen. Het niveau van steeds meer kinderen op het voortgezet onderwijs komt overeen met hun schooladvies in groep 8. Ook is het taal-, lees- en rekenniveau van leerlingen in het primair onderwijs toegenomen. Maar er zijn ook zorgen. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk door het lerarentekort en de toenemende werkdruk.

Kwaliteitsverschillen
De onderwijskwaliteit in Rotterdam is verbeterd sinds de start van het nieuwe beleid. Zo is in het primair onderwijs het taal-, lees- en rekenniveau van leerlingen toegenomen. Wel zijn er nog grote kwaliteitsverschillen tussen scholen. Deze verschillen pakt de gemeente aan door subsidie te geven aan scholen met een kwaliteitsrisico. Dit geld mogen ze alleen gebruiken voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarnaast verbeteren we de overgang tussen verschillende onderwijssoorten.

Dagprogrammering
Een volgende aanpak om kinderen extra kansen te bieden, is de dagprogrammering. In 2019 zijn 30 scholen in Rotterdam-Zuid met Children’s Zone gestart. Naast de reguliere lessen krijgen de kinderen op deze scholen extra uren, gericht op brede ontwikkeling. Dit zijn bijvoorbeeld lessen in cultuur en techniek. In 2020 breidt deze dagprogrammering uit met een aantal scholen buiten Rotterdam-Zuid.

Te weinig leraren
Het lerarentekort is een groot maatschappelijk probleem. De urgentie is het grootst in de kinderopvang, het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Gemeente, besturen en opleidingen zetten zich met het actieplan leraren samen in voor het terugdringen van dit lerarentekort, met innovaties en duurzame oplossingen nu en in de toekomst. De gemeente heeft jaarlijks 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van het lerarentekort.

Subsidie voor verlagen werkdruk
De te hoge werkdruk voor leraren blijft een van de belangrijkste aandachtspunten in het Rotterdamse onderwijsbeleid. De gemeente stelt daarom ook in schooljaar 2020-2021 subsidie beschikbaar, die scholen kunnen inzetten om werkdruk te verlagen. Bijvoorbeeld om zij-instroom te vergroten, onderwijsassistenten op te leiden tot leraren en startende docenten te begeleiden.

Zij-instromers
Een goede ontwikkeling als het gaat om het lerarentekort, is dat steeds meer zij-instromers zich aanmelden voor de pabo en de lerarenopleiding. Informatieavonden trekken honderden belangstellenden. De gemeente werkt hierin samen met de Rotterdamse schoolbesturen, pabo’s, opleidingsschool RPO Rijnmond en de schoolbesturen in Den Haag.

Kansengelijkheid
Dit is slechts een greep van alle maatregelen die we inzetten voor gelijke kansen in Rotterdam. Zo heeft de gemeente samen met het Rotterdamse onderwijs ook een actieplan gemaakt om de veiligheid in en om scholen te verbeteren. En werken we aan de Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap. Niet alle Nederlandse kinderen krijgen gelijke kansen als het gaat om onderwijs.

Deze ongelijkheid neemt toe. De gemeente en het Rotterdamse onderwijs willen dit tegen gaan. Kansengelijkheid is dan ook het centrale thema van het Rotterdamse onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’. De gemeente en het Rotterdamse onderwijs willen alle Rotterdamse kinderen de beste onderwijskansen te geven. Om hun talenten te ontwikkelen en dromen te laten uitkomen.

Het mag niet uitmaken naar welke school een kind gaat; de kwaliteit van àlle scholen moet goed zijn. En het lerarentekort is geen reden om deze ambitie bij te stellen. De gemeente werkt daarom samen met het Rotterdamse onderwijs aan het terugdringen van het lerarentekort en het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Het laatste nieuws, als eerste
Wil je het laatste nieuws altijd in je tijdlijn? Like en volg Rotterdam Actueel dan nu op Facebook en Instagram.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here